Uvjeti kupovine

Ovi Uvjeti kupovine reguliraju korištenje internetske trgovine tvrtke PADISS-HORVAT  d.o.o. i obvezujući su za svaku osobu / korisnika koja istoj pristupa.
Korištenjem internetske trgovine tvrtke Padiss-Horvat d.o.o. smatra se da su korisnici u svakom trenutku upoznati s ovim Uvjetima, da iste u potpunosti razumiju i prihvaćaju.

Padiss-Horvat d.o.o. zadržava pravo u svakom trenutku prekinuti postupak kupovine ili istu poništiti ukoliko smatra da je došlo do povrede njegova poslovanja, bez obzira na odgovornost kupca i/ili točnost sadržaja objavljenog na vlastitim internetskim stranicama.
Padiss-Horvat  d.o.o. se ograđuje od svake odgovornosti za štetu koja time može nastati, ali se obvezuje nadoknaditi kupcu svako potraživanje u visini eventualno izvršenog plaćanja ukoliko za to postoje opravdane okolnosti.

Kupcem u našoj internetskoj trgovini može postati svaka punoljetna i poslovno sposobna osoba.
Prema Zakonu o zaštiti potrošača maloljetne ili potpuno poslovno nesposobne osobe ne mogu obavljati kupnju na daljinu, već u njihovo ime to mogu učiniti njihovi zakonski zastupnici, dok je kod djelomično poslovno sposobnih osoba dovoljna suglasnost zakonskih zastupnika.

Padiss-Horvat d.o.o. omogućuje kupnju cjelokupnog asortimana robe prikazane u vlastitoj internetskoj trgovini.

Svi objavljeni proizvodi sadrže informativni opis i fotografiju ilustrativne prirode.
Unatoč značajnim naporima uloženim kako bi osigurali pouzdanost sadržaja i redovitost njegova ažuriranja, ne možemo jamčiti 100% točnost spomenutih podataka

Cijena proizvoda

Sve cijene izražene su u hrvatskim kunama i eurima. Cijene u eurima formiraju se na dnevnoj bazi prema srednjem tečaju Hrvatske Narodne Banke.
Sve cijene sadrže hrvatski PDV po stopi od 25%.

Svi kupci iz Republike Hrvatske plaćaju iskazanu cijenu s uključenim PDV-om.

PDV za kupce iz Europske Unije (EU)

Padiss-Horvat d.o.o. isporučuje naručene proizvode fizičkim i pravnim osobama unutar slijedećih zemalja članica Europske Unije (EU):
Austrija / Belgija / Bugarska / Češka / Danska / Estonija / Finska / Francuska / Grčka / Irska / Italija / Latvija / Litva / Luksemburg / Mađarska / Nizozemska / Njemačka / Poljska / Portugal / Rumunjska / Slovačka / Slovenija / Španjolska / Švedska / Ujedinjeno Kraljevstvo.
Isporuke na teritorij Cipra i Malte su dostupne, ali uz određena ograničenja, te stoga molimo kupce iz tih zemalja članica da nas prethodno kontaktiraju na adresu elektroničke pošte padiss-horavt@gmail.hr glede detalja.

Isporuke unutar Europske Unije ne podliježu carinskom nadzoru, niti se na iste naplaćuju carinska davanja, međutim za njih vrijede zakonske odredbe o prekograničnom obračunu PDV-a.

Shodno tome, a sukladno zakonskoj regulativi, za sve kupce-fizičke osobe s adresom unutar EU vrijede iskazane cijene s 25% hrvatskog PDV-a, dok se za sve kupce-pravne osobe s adresom unutar EU i važećim PDV identifikacijskim brojem, isporuka dobara ili usluga oslobađa plaćanja hrvatskog PDV-a.

Prilikom  kupovine spomenute pravne osobe dužne su unijeti:

  • – točan naziv
  • – potpunu adresu
  • – pridruženi PDV identifikacijski broj

Svaki kupac – pravna osoba čija je kupovina, odnosno isporuka dobara i usluga slijedom iznad navedenog oslobođena plaćanja hrvatskog PDV-a, dužan je postupiti glede obračuna i prijave PDV-a u matičnoj zemlji sukladno važećoj zakonskoj regulativi te zemlje, odnosno regulativi Europske Unije.

Svakom kupcu – pravnoj osobi čija kupovina, odnosno isporuka dobara i usluga zbog neodgovarajućeg ili nevažećeg PDV identifikacijskog broja ne može biti oslobođena plaćanja hrvatskog PDV-a, podrazumijeva da će isti biti obračunat i naplaćen u punom iznosu.

PDV za kupce iz zemalja izvan Europske Unije (NON-EU)

Svi kupci iz zemalja izvan Europske Unije oslobođeni su plaćanja hrvatskog PDV-a, ali isporuke dobara i usluga u te zemlje podliježu carinskom nadzoru i plaćanju carinskih davanja što je potrebno ugovoriti zasebno za svaku pojedinu kupovinu.

Račun

Za svaku kupovinu, odnosno isporuku dobara i usluga fizičkim i pravnim osobama Padiss-Horvat d.o.o. će izdati pravovaljani račun sa svim propisanim elementima sukladno odredbama hrvatske i europske zakonske regulative.

Plaćanje

Naručenu robu i/ili usluge moguće je platiti na slijedeće načine:

1. gotovinom u smislu novčanica / kovanica prilikom preuzimanja osobno u našoj trgovini, prilikom dostave od strane naših terenskih prodajnih agenata ili prilikom dostave od strane poštanskih ili kurirskih službi na teritoriju Republike Hrvatske (pouzeće).
2. kartičnim plaćanjem osobno u našoj trgovini.
3. putem transakcijskog računa općom uplatnicom / virmanom ili inozemnom doznakom na temelju izdane ponude, predračuna ili fakture

Plaćanje pouzećem dostupno je isključivo u hrvatskim kunama za kupce s adresom na području Republike Hrvatske.

Kod plaćanja pouzećem poštanske ili kurirske službe naplaćuju tovrstnu uslugu. U pravilu se radi o fiksnoj naknadi za uslugu otkupnine i/ili proviziji u određenom postotku iznosa koji se uplaćuje pouzećem. Visina naknade i provizije utvrđena je službenim cjenikom poštanskih i kurirskih službi, te se obračunava na teret kupca.

Sva kartična plaćanja će biti izvršena u hrvatskoj valuti – kunama.
Iznos za koji će biti terećen račun kreditne kartice inozemnih kupaca izračuna se konverzijom eura u kune prema važećem tečaju Hrvatske Narodne Banke. Prilikom terećenja kreditne kartice isti iznos se konvertira u lokalnu valutu kupca prema tečaju izdavatelja kartice. Kao posljedica konverzije postoji mogućnost nastanka malene razlike u odnosu na originalnu cijenu naznačenu na našim internetskim stranicama.

Vrste kartica koje primamo:

American Express / Visa / Maestro / Mastercard / Diners

Isključivo za kupce u posjedu kreditnih kartica čiji je izdavatelj financijska institucija registrirana na području Republike Hrvatske dostupne su slijedeće opcije obročnog plaćanja :
*2-6 rata putem American Express / Visa Inspire / Maestro kartica  Privredne banke Zagreb

*jednokratno Diners kartica

Kod plaćanja općom uplatnicom / virmanom s transakcijskog računa u Republici Hrvatskoj Padiss-Horvat d.o.o. neće teretiti kupca za nikakve dodatne troškove glede odabira ovog platnog sredstva, te se ujedno ograđuje od svake odgovornosti glede zakonskih naknada koje će pošta, banka i/ili druga financijska institucija naplatiti kupcu za transfer novca ovim putem.
Kod plaćanja doznakom s transakcijskog računa u inozemstvu kupac je obvezan odabrati opciju podijeljenih troškova (SHA ili SLEV). Pritom može odabrati uplatu u hrvatskim kunama ili u eurima na naše transkacijske račune:

IBAN: HR9723400091116010449    SWIFT CODE: PBZGHR2X    Privredna banka Zagreb d.d.
IBAN: HR4123600001102802235    SWIFT CODE: ZABAHR2X   Zagrebačka banka d.d.

Priprema i otprema pošiljke

Padiss-Horvat d.o.o. zadržava pravo adekvatno pripremiti pošiljku za otpremu prema vlastitoj prosudbi u skladu s njenim volumenom, masom i sadržajem, a s ciljem očuvanja njene cjelovitosti.

Ukoliko se radi o specifičnim pošiljkama koje upravo zbog svojeg volumena, mase, sadržaja ili iz bilo kojeg drugog opravdanog razloga zahtijevaju povećanu brigu glede pripreme i/ili posebno rukovanje prilikom ukrcaja/iskrcaja, odnosno prijevoza pošiljke, uključujući upotrebu adekvatne ambalaže i zaštitnog materijala, Padiss-Horvat d.o.o. zadržava pravo naplate tovrstne usluge ovisno o konkretnom slučaju, odnosno ograđuje se od svake odgovornosti za troškove koji takvim postupanjem mogu proizaći za kupca. 

Narudžbe robe dostupne na skladištu Padiss-Horvat d.o.o. spremne su za otpremu u roku 24-72 sata od trenutka narudžbe. Točan rok otpreme ovisi o vremenskom terminu plasiranja narudžbe, o odabranom načinu dostave i modalitetu plaćanja, te o dinamici dnevnog prikupa pošiljki od strane kurira.

Dostava

Opcije dostave / preuzimanja pošiljke / robe

Dostava, odnosno preuzimanje pošiljke s naručenim proizvodima moguće je:
1. putem  kurirskih službi / pošte
2. osobno u našoj trgovini

1. Dostava putem kurirskih službi / pošte

Dostava putem kurirskih službi / pošte dostupna je za kupce iz cijelog svijeta, te se trenutno vrši prema slijedećim opcijama:
– standardna dostava

– preuzimanje u organizaciji samog kupca


Standardna dostava podrazumijeva slanje pošiljke na bilo koju adresu u Republici Hrvatskoj, u zemlje EU ili šire kurirskom službom ili poštom, našim ugovornim partnerima.
Padiss-Horvat d.o.o. zadržava pravo odabrati ugovornu kurirsku službu ili uslugu pošte temeljem vlastite prosudbe, u skladu s volumenom, masom i sadržajem pošiljke, s obzirom na krajnju destinaciju iste, odnosno iz bilo kojeg drugog opravdanog razloga kojeg je potrebno uzeti u obzir prilikom pojedinog slanja.

Dostava pošiljke kurirskim službama / poštom, našim ugovornim partnerima, vrši se prema njihovoj redovnoj satnici koja prvenstveno podrazumijeva cestovni transport, te gdje je primjenjivo željeznički ili morski, računajući uvijek od trenutka otpreme s našeg skladišta.
Za područje Republike Hrvatske to znači rok od 1-3 radna dana za paketne pošiljke, odnosno do 3 radna dana za paletizirane pošiljke.
Za zemlje EU spomenuti rokovi iznose od 2 do 10 radnih dana.
Za sve ostale zemlje rok dostave ovisi, osim o tranzitnom vremenu do pojedine destinacije, i o vremenu potrebnom za obavljanje carinskih formalnosti.


Preuzimanje u vlastitoj organizaciji omogućeno je svim kupcima bez obzira na destinaciju robe koji imaju ugovor s određenom kurirskom službom s kojom Padiss-Horvat  d.o.o. ne surađuje, odnosno raspolažu povoljnijim cijenama prijevoza u odnosu na one koje Padiss-Horvat d.o.o. zaračunava.
U tom slučaju kupac je dužan sam organizirati prikup (naručiti preuzimanje pošiljke), ali isključivo nakon naše pismene potvrde da je roba spremna za isporuku.

Ukoliko dostavu pošiljke vrše druge kurirske službe izričito odabrane od strane kupca, podrazumijeva se da je isti upoznat sa svim uvjetima njihova poslovanja, te je dužan podmiriti svaki trošak koji proizlazi iz preuzimanja, dostave i isporuke pošiljke direktno kurirskoj službi.
Padiss-Horvat d.o.o. nije upoznat s cijenama, rokovima i uvjetima dostave kurirskih službi koje nisu naši ugovorni partneri i koje preuzimaju pošiljku po izričitom nalogu kupca, te se ograđuje od svake odgovornosti koja time može proizaći.
Posebno naglašavamo da u ovakvim slučajevima rizik oštećenja robe ili njene propasti prelazi na kupca već u trenutku predaje pošiljke kuriru.

Predaju robe kurirskim službama subotom, nedjeljom i blagdanima NE vršimo.

Pošiljke se kurirskim službama/pošta predaju na slijedećoj adresi:

Padiss-Horvat d.o.o.
A.Mihanovića 45a

40323 Prelog
Hrvatska

Kontakt broj telefona za potrebe:    00385 / 98 / 395 – 125

Radno vrijeme preuzimanja pošiljki od strane kurirskih službi:  

ponedjeljak – petak     12:00-16:00 sati


Specifični oblici dostave putem kurirskih službi / pošte, kao što je dostava subotom, dostava na udaljena područja, područja s ograničenim pristupom i sl. posebno se ugovaraju prilikom svakog konkretnog slučaja, uz izričit i pravodoban zahtjev od strane kupca.

Ukoliko iz bilo kojeg razloga pošiljku nije moguće isporučiti na traženu adresu, već se ista vrati u naše skladište, Padiss-Horvat d.o.o. zadržava pravo teretiti kupca za troškove povrata i manipulacije čija visina ovisi o konkretnom slučaju.

Ukoliko dostavu pošiljke vrše kurirske službe / pošta, naši ugovorni partneri, rizik oštećenja robe ili njene propasti snosi Padiss-Horvat d.o.o. do trenutka predaje pošiljke kupcu ili trećoj osobi ovlaštenoj od strane kupca. U predmetnim slučajevima Padiss-Horvat d.o.o. će kao mjerodavan dokaz eventualne štete prihvatiti isključivo pismeni zapisnik kurirske službe / pošte, uz izjavu kupca popraćenu fotografijom oštećene pošiljke.

Padiss-Horvat d.o.o. ne odgovara za štetu uzrokovanu eventualnim kašnjenjem u isporuci kurirskih službi  / pošte nastalim zbog elementarnih nepogoda, prometnih nezgoda i zastoja, nedostupnosti primatelja ili bilo kojeg drugog opravdanog razloga, uključujući carinske formalnosti i kontrole gdje je to primjenjivo.

2. Osobno preuzimanje u našoj trgovini

Narudžbu robe dostupnu na skladištu Padiss-Horvat d.o.o. moguće je osobno preuzeti u našoj trgovini u Prelogu ili ovlastiti treću osobu za preuzimanje, ali isključivo nakon naše pismene potvrde da je roba spremna za isporuku.

Pošiljke se mogu osobno preuzeti na slijedećoj adresi:

Padiss-Horvat d.o.o.
A. Mihanovića 45a

40323 Prelog

Hrvatska

Kontakt broj telefona:    00385 / 98 / 395 – 125

Radno vrijeme za osobno preuzimanje robe:  

ponedjeljak – petak     07:00-16:00 sati
subota                    08:00-12:00 sati

Ukoliko kupac ili treća osoba ovlaštena od strane kupca preuzima pošiljku osobno u skladištu Padiss-Horvat d.o.o., rizik oštećenja robe ili njene propasti prelazi na istog u trenutku preuzimanja pošiljke.

Cijena dostave

Kod dostave putem kurirskih službi / pošte, naših ugovornih partnera, prijevozni troškovi se naplaćuju.

Padiss-Horvat d.o.o. NE obračunava i NE naplaćuje prijevozne troškove, ukoliko dostavu pošiljke vrše druge kurirske službe izričito odabrane od strane kupca.

Troškovi carinskog postupka

Sve izvozne pošiljke s adresom dostave izvan granica Europske Unije podliježu carinskom postupku.
Ukoliko nije drukčije dogovoreno, za takve je pošiljke kupac dužan podmiriti trošak carinjenja, odnosno svaki trošak koji proizlazi iz carinskog postupka.

Isporuke unutar Europske Unije ne podliježu carinskom nadzoru, niti se na iste naplaćuju carinska davanja, međutim za njih vrijede zakonske odredbe o prekograničnom obračunu PDV-a.

Povrat neispravne robe

Padiss-Horvat d.o.o. jamči kupcima pravo povrata neispravne robe sukladno važećim odredbama Zakona o obveznim odnosima, a temeljem odgovornosti za materijalne nedostatke (zakonskog jamstva), te jamstva za ispravnost prodane stvari (jamstva proizvođača).
Pravila jamstva za ispravnost prodane stvari ne isključuju primjenu pravila temeljem odgovornosti prodavatelja za materijalne nedostatke.

Kupac je dužan primljenu robu pregledati i o vidljivim nedostacima bez odgađanja obavijestiti Padiss-Horvat d.o.o. Naknadne primjedbe glede vidljivih nedostataka lako zamjetnih pri uobičajenom pregledu Padiss-Horvat d.o.o. neće uzeti u obzir.

Kada proizvođač jamči za ispravnost stvari rokom dužim od zakonski navedenog,  Padiss-Horvat d.o.o. se kao ovlašteni prodavatelj obvezuje ispoštovati pravo kupca na reklamaciju, sve do isteka roka definiranog u jamstvenom listu.

Kupac je dužan poslati prodavatelju obavijest o nedostatku u pismenom obliku jednim od slijedećih komunikacijskih kanala:
            * elektroničkom poštom na adresu: padiss-horvat@gmail.com
            * na broj: 00385 / 98/ 395 – 125
            * poštom na adresu: Padiss-Horvat d.o.o., A.Mihanovića 45a, 40323 Prelog, Hrvatska

Teret dokaza slanja obavijesti o nedostatku je na kupcu.

Padiss-Horvat  d.o.o. će po zaprimanju navedene obavijesti dostaviti kupcu potvrdu o primitku iste, te pozvati kupca da izvrši povrat proizvoda s nedostatkom. Potvrda će biti poslana putem elektroničke pošte ili u papirnatom obliku putem klasične pošte.

Troškove povrata proizvoda s nedostatkom snosi kupac, kao i rizik slučajne propasti ili oštećenja istog do trenutka zaprimanja na naše skladište.
Povrat proizvoda s nedostatkom može se izvršiti osobno u toku radnog vremena naše trgovine, putem pošte ili kurirske službe, na slijedeću adresu:

Padiss-Horvat  d.o.o.
A.Mihanovića 45a,

40323 Prelog,

Hrvatska

Ukoliko se povrat vrši putem kurirske službe, molimo na pošiljku naznačiti i kontakt broj telefona za potrebe dostave: 00385 / 98 /395 – 125.

Padiss-Horvat  d.o.o. će prilikom zaprimanja na skladište izvršiti kontrolu vraćenog proizvoda.
Shodno tome, vraćeni proizvod mora sadržavati sve svoje sastavne i/ili rezervne dijelove, eventualni potrošni materijal, te prateću dokumentaciju (uputstva za upotrebu / sheme / … ).
Uz vraćeni proizvod potrebno je priložiti račun, u originalu ili preslici, te jamstveni list. Jamstveni list se izdaje za proizvode sa serijskim / LOT brojem.

Vraćeni proizvod Padiss-Horvat d.o.o. šalje na verifikaciju proizvođaču, te se obvezuje o njenom ishodu obavijestiti kupca u roku 60 dana od dana primitka reklamiranog proizvoda na svoje skladište; u suprotnom kupac zadržava pravo zatražiti novi istovjetan proizvod ili raskid ugovora uz povrat novca.

Iznimku glede povrata proizvoda s nedostatkom čini stacionarna, odnosno nepokretna ili ugrađena oprema koja zbog svoje prirode zahtijeva pregled na licu mjesta. U tom slučaju se  Padiss-Horvat  d.o.o. obvezuje u roku 30 dana izvršiti spomenuti pregled i obavijestiti kupca o njegovom ishodu, odnosno eventualnom daljnjem postupanju.

Opravdana reklamacija

Ukoliko se po izvršenom ispitivanju utvrdi opravdanost reklamacije, nedostatak će biti otklonjen o trošku prodavatelja.

Kad otklanjanje nedostatka podrazumijeva popravak proizvoda ili zamjenu njegovih dijelova, vremenski rok odgovornosti prodavatelja za materijalne nedostatke, odnosno jamstvo proizvođača se produljuju za onoliko koliko je kupac bio lišen uporabe proizvoda. 

Iznimno, u slučaju opravdanih okolnosti koje onemogućavaju otklanjanje opravdanog nedostatka, Padiss-Horvat d.o.o. će kupcu predati/dostaviti/montirati novi istovjetan proizvod bez ikakvih dodatnih troškova ili će mu ponuditi raskid ugovora i povrat novca. Kod predaje novog istovjetnog proizvoda, vremenski rok odgovornosti prodavatelja za materijalne nedostatke, odnosno jamstvo proizvođača počinju teći danom predaje istog.

U slučaju raskida ugovora  Padiss-Horvat  d.o.o. se obvezuje bez odgađanja vratiti uplaćeni iznos.
Padiss-Horvat  d.o.o. će isplatiti isključivo iznos utvrđen ugovorom, odnosno računom kao njegovim valjanim dokazom. Shodno tome, izvršiti ćemo i povrat eventualno zaračunatih troškova isporuke, osim u slučaju dodatnih troškova koji su rezultat izričitog izbora vrste prijevoza od strane kupca, a koji je različit od najjeftinije vrste standardnog prijevoza kojeg je ponudio  Padiss-Horvat  d.o.o.
Povrat uplaćenog iznosa izvršiti će se isključivo istoj osobi koja je kupovinu i obavila; isplate trećim osobama nisu moguće.
Povrat uplaćenog iznosa izvršiti će se istim sredstvom plaćanja kojim se koristio i kupac prilikom kupovine. Iznimku predstavlja plaćanje pouzećem dostupno na teritoriju Republike Hrvatske, gdje će u slučaju povrata novac biti doznačen na bankovni račun kupca.

Neopravdana reklamacija

Ukoliko proizvođač po izvršenom ispitivanju utvrdi neopravdanost reklamacije,  Padiss-Horvat  d.o.o. će o tome pismenim putem obavijestiti kupca. Obavijest će biti poslana putem elektroničke pošte ili u papirnatom obliku putem klasične pošte.

U slučaju neopravdane reklamacije, reklamirani proizvod se vraća kupcu o njegovom trošku i riziku ili ukoliko  okolnosti to dozvoljavaju, kupcu će biti ponuđen popravak proizvoda uz nadoplatu, što podrazumijeva prihvaćanje uvjeta važećih za redovne usluge popravka i/ili održavanja opreme od strane  Padiss-Horvat  d.o.o.

Neovisno o opravdanosti reklamiranog proizvoda, Padiss-Horvat  d.o.o. NEĆE priznati odgovornost za materijalni nedostatak istog, niti uvažiti jamstvo proizvođača ukoliko:
            * kupac pravodobno ne dostavi pismenu obavijest o nedostatku
            * kupac pravodobno ne izvrši povrat proizvoda s nedostatkom
            * kupac pravodobno ne izvrši povrat proizvoda u cijelosti; sa svim sastavnim i/ili rezervnim dijelovima, potrošnim materijalom, kao i pratećom dokumentacijom (uputstva za upotrebu / sheme, … )

Nadalje,  Padiss-Horvat  d.o.o. NEĆE priznati odgovornost za materijalni nedostatak proizvoda, niti uvažiti odgovarajuće jamstvo proizvođača ukoliko:
            * uz vraćeni proizvod nije priložen odgovarajući račun, u originalu ili preslici, te jamstveni list ukoliko je isti bio izdan
            * datum na računu, odnosno jamstvenom listu jasno ukazuje na istek svih jamstvenih rokova i obveza prodavatelja
            * se serijski broj vraćenog proizvoda ne podudara s izdanim računom ili jamstvenim listom
            * se slijedom izvršene kontrole ustanovi da je nedostatak posljedica:
               – nepridržavanja od strane kupca tvorničkih uputstava za montažu, rukovanje i održavanje proizvoda
               – nepažljivog, nemarnog ili nestručnog rukovanja
               – neovlaštenih zahvata i preinaka
               – neovlaštenog rastavljanja proizvoda i vraćanja prodavatelju u dijelovima
               – korištenja neoriginalnog pribora i/ili potrošnog materijala, odnosno neoriginalnih rezervnih dijelova
               – mehaničkih oštećenja nastalih krivicom kupca ili trećih osoba, životinja, te djelovanjem drugih predmeta
               – oštećenja nastalih uslijed preniskog ili previsokog napona
               – oštećenja nastalih uslijed vremenskih neprilika
               – oštećenja nastalih uslijed više sile  

Padiss-Horvat  d.o.o. NEĆE zaprimiti pošiljku s reklamiranim proizvodom, već će odbiti njeno preuzimanje, kao i svaku odgovornost za eventualne troškove i štetu koji će time proizaći:
            * ukoliko kupac nije prethodno i pravodobno dostavio pismenu obavijest o nedostatku i time nagovijestio povrat proizvoda
            * ukoliko kupac šalje proizvod kupljen putem ovlaštenih distributera i/ili drugih pravnih osoba kojima je  Padiss-Horvat d.o.o. dobavljač, ali koje robu prodaju u
              svoje ime i za svoj račun, kao i putem ugovornih komisijskih partnera, što podrazumijeva povrat tom prodajnom mjestu
            * ukoliko se troškom povrata namjerava teretiti  Padiss-Horvat  d.o.o.
            * ukoliko je pakiranje pošiljke oštećeno do stupnja u kojem se dovodi u pitanje upakirani sadržaj

Padiss-Horvat  d.o.o. NEĆE odgovarati za gubitak, slučajnu propast ili oštećenje reklamiranog proizvoda nastale tijekom povrata, a prije zaprimanja na vlastito skladište.

Padiss-Horvat  d.o.o. NEĆE refundirati kupcu:
            * troškove povrata robe
            * troškove eventualnog gubitka robe, odnosno pošiljke nastale prilikom povrata, a prije zaprimanja na naše skladište
            * troškove eventualnog oštećenja pošiljke nastale prilikom povrata, a prije zaprimanja na naše skladište
            * troškove eventualnog oštećenja upakiranog sadržaja pošiljke prilikom povrata, a prije zaprimanja na naše skladište
            * štetu nastalu zbog umanjenja vrijednosti robe krivicom kupca
            * razlike u cijeni nastale slijedom izmjena nabavnih ili prodajnih uvjeta
            * naknade i provizije pošte, banaka i/ili ostalih financijskih institucija
            * sve ostale troškove koji mogu proizaći nepridržavanjem od strane kupca ovdje spomenutih pravila o povratu robe

Shodno svemu navedenom,  Padiss-Horvat  d.o.o. se isključuje od svake odgovornosti za materijalni nedostatak proizvoda, kao i svih posljedica nastalih njegovom pojavom, ali i odbijanjem provedbe jamstva proizvođača za proizvod:
            * koji nije kupljen putem  Padiss-Horvat  d.o.o. ili njegove distribucijske mreže
            * za koji kupac ne može dokazati da je kupljen putem  Padiss-Horvat  d.o.o. ili njegove distribucijske mreže, pri čemu će se kao jedini valjani dokument priznavati račun izdan i ovjeren od strane Padiss-Horvat d.o.o. ili od strane ovlaštenog distributera, te dodatno jamstveni list, gdje to bude primjenjivo i potrebno          

Nadalje,  Padiss-Horvat  d.o.o. se isključuje od svake odgovornosti za bilo kakav oblik materijalne ili fizičke štete nanesene osobama, životinjama ili predmetima, te posljedično nadoknade spomenute štete po bilo kojoj osnovi, a koje se posredno ili neposredno mogu pripisati djelovanju kupljenog predmeta, za vrijeme trajanja jamstvenog roka, kao i nakon njegova isteka.

Padiss-Horvat  d.o.o. se ograđuje od svake odgovornosti, te zadržava pravo teretiti kupca u slučaju neopravdano uzrokovanih troškova ili nanesene štete nastalih nepridržavanjem od strane kupca ovdje navedenih uvjeta kupovine.